ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту - рішення Слобожанської селищної ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Слобожанській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок не за

пряма ссилка