Бланк -Декларація - соціальні допомоги


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 13.02.2009 № 58

ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України

10 березня 2009 р. за № 209/16225

Заповнюється: заявником / уповноваженим представником сім’ ї / власником, співвласником (наймачем) житла

До управління соціального захисту населення Дніпровської райдержадміністрації

ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням

усіх видів соціальної допомоги

Розділ І. Загальні відомості

1.____________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника / уповноваженого представника сім’ї / власника, співвласника (наймача) житла

2. Місце проживання: 52 ________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

_______________________________________________________________________ Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл.

3. Члени сім’ї або зареєстровані у житловому приміщенні / будинку особи, члени сім’ї, що проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти)

Прізвище, ім’я, по батькові

Ступінь родинного зв’язку

Ідентифікаційний номер

Примітка

Розділ ІІ. Доходи членів сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім’ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)за період з 01._____ 200__р. до 01._____ 200__ р. (відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім’ямолоді та зареєстрованої у Мін`юсті 07.02.2002р. за №112/6400, із змінами)

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Розмір доходу

Джерело доходу

Розділ ІІІ. Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім’ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)

Прізвище, ініціали власника (наймача)

Загальна площа житлового приміщення

Кількість осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні

Адреса житлового приміщення

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні членів сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім’ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)

Прізвище, ініціали власника

Автомобіль марки

Державний номерний знак

Рік випуску

Автомобілі, отримані через органи праці та соціального захисту населення

Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) членів сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім’ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)

Прізвище, ініціали власника (користувача)

Площа земельної ділянки

Форма власності

Призначення земельної ділянки

Розділ VІ. Відомості про наявність додаткових джерел для існування

за період з 01.___200___ р. до 01.____ 200__ р.

Вид джерела для існування

Характеристика засобів для отримання

Інформація про використання наявних засобів

здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини

один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин у встановленому порядку

можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин

дохід від народних промислів

використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса

заощадження (що мають документальне підтвердження)

грошові перекази

інші види додаткових джерел для існування

Розділ VІІ. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців перед зверненням

Прізвище, ініціали особи

Вид майна або послуг

Вартість

Дата здійснення покупки або оплати послуг

придбання земельної ділянки:

придбання квартири (будинку)

придбання автомобіля, транспортного засобу (механізму)

придбання будівельних матеріалів

придбання інших товарів довгострокового вжитку

придбання іншого майна

Разом:

оплата послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку)

оплата послуги з ремонту автомобіля, транспортного засобу (механізму)

оплата послуги телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку

оплата послуги з навчання

оплата інших послуг

Разом :

Про відмову в призначенні або припинення виплати субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) мене попереджено.

____________________________ ______________________________

(підпис заявника) (дата)

26.01.2019
Бланк -Декларація -.docxОригiнал документа
пряма ссилка